Anna Rypi – Fil. doktor i sociologi/socialpsykologi

Jag har en magister i socialpsykologi och har doktorerat i sociologi samt arbetat i många år på universitetet som forskare och lärare. Denna kunskapsväg har, i kombination med en personlig utvecklingsväg, väckt min längtan att arbeta med människor mer praktiskt. Jag bestämde mig därför för att utbilda mig inom psykoterapi.

Jag är legitimerad psykoterapeut, utbildad vid Linköpings universitet med relationell och interpersonell inriktning (PDT). Dessutom har jag följande utbildningar:

  • Compassionfokuserad terapi – Jag har gått steg 1. Mindful Self compassion, utvecklat av Kristin Neff och Christopher Germer, och även en certifierande ettårig utbildning i Compassionfokuserad terapi på CFT institutet (vilka utbildats av Paul Gilbert).
  • Kognitiv beteendeterapi (KBT)-utbildning, ettårig utbildning på Sverigehälsan.
  • Affektfokuserad psykoterapi, AEDP (Accelerated Experimental Dynamic Psychoterapi, (https://aedpinstitute.org); Immersion-kurs; första steget på en längre utbildning där jag kommer att bli certifierad under år 2024. (https://aedpsverige.com).

Som beteendevetare intresserar jag mig för människans plats i samhället. Jag vill betona det sociala sammanhangets och relationernas betydelse. Jag förespråkar ett förhållningssätt som tar hänsyn till människan som helhet.

”Keep some room in your heart for the unimaginable.”
Mary Oliver

Meditation & existentiella frågor

Jag har lång erfarenhet av buddhistisk insikts- och stillhetsmeditation (mindfulness) och ett intresse för existentiella/andliga frågor. Jag upplever att meditation kan skapa ett inre lugn och acceptans, men också öppna upp nya dörrar – vilket till stor del är samma mål som psykoterapi har. Meditationen har gett mig en träning i närvaro och i att lyssna på min intuition.

Inriktning

Som psykoterapeut, relationell terapeut är jag öppen för integrativa metoder: att undersöka relationens betydelse (t ex mellan klient och terapeut vilken avspeglar andra relationer klienten har i livet), att fokusera på betydelsen av känslor (affektfokuserad och compassionfokuserad psykoterapi) samt på existentiella frågor (existentiell psykoterapi). Jag ser även kroppen som viktig att integrera i psykoterapin, t ex genom att undersöka var känslor upplevs i kroppen, då vi tenderar att ”gå upp i huvudet” och t ex älta svåra händelser istället för att möta och bearbeta känslan mer direkt.

Pris

En session för privatpersoner kostar 850:- och varar i 50 min.
En session för par kostar 1300:- (650 :- per person) och varar i 50 min.

För övriga arrangemang, om du t ex är intresserad av en workshop, eller guidning av dig eller din grupp, i teman som meditation, mindulness, self-compassion, medkännande föräldraskap (eller liknande) vänligen kontakta mig för offert.

Mottagning – Helsingborg & Lund

Du är välkommen till sessioner i samtalsterapi & psykoterapi i trevliga lokaler, och jag har mottagning i både Lund och Helsingborg.

Kontakta mig!