Information

Jag är legitimerad psykoterapeut med relationell inriktning och håller på att vidareutbilda mig till certifierad AEDP-terapeut (psykodynamisk terapi med särskilt fokus på känslor).

Varje möte är unikt, och utifrån dina önskemål enas vi om vad vi vill fokusera och på vilket sätt. Om terapi med känslorna i fokus kan man i alla fall generellt säga att det skapar förutsättningar för att du ka kunna ta hand om dig själv. T ex kan det handla om att stå upp för dig själv och sätta tydliga gränser, att börja ge dig själv medkänsla eller att öppna upp för mer glädje och meningsfullhet i tillvaron.

Som terapeut lägger jag vikt vid att använda empiriskt validerade metoder och har lite olika varianter i min verktygslåda. Jag anpassar mig efter vad du som klient behöver och lägger vikt vid att vara empatisk, använda min närvaro samt intuition, något som jag övat mycket på genom en lång erfarenhet av meditation och mindfulnessträning.

Jag tar en ganska aktiv roll i det terapeutiska arbetet, där vi arbetar med vad som sker emotionellt och relationellt, här och nu, samtidigt som vi kan undersöka det erfarenheter från det förflutna. Skälen att gå i terapi kan vara många. Några exempel är självkritik, överdriven skam och skuld, inre konflikter, ångest, depression, relationsproblem, stress, existentiell vilsenhet eller längtan efter något mer i livet.

Min önskan är att när du avslutar terapin ska du må bättre, känna mer enkelhet i dina relationer och ha mer kontakt med dina känslor – samt förhoppningsvis ha lärt känna dig själv mer på djupet.

Varmt välkommen att höra av dig för att boka en tid för samtal, antingen som fysiskt besök (I Hbg el. Lund) eller som videosamtal! Välkommen också att läsa mer om psykoterapi och om vad jag erbjuder.