Affektfokuserad terapi

Om känslornas intelligens, och hur vi kan lära oss mer om dem
Psykodynamisk terapi har på senare år börjat fokusera särskilt på affekter – det vill säga basala känslor, och hur dessa kan arbetas effektivt med i terapin. Man har ibland kallat känslorna för vårt snabbaste och effektivaste informationssystem.

Känslorna berättar på ett direkt sätt för oss vad som är viktigt – även om vi inte alltid vill lyssna till deras budskap. Ofta följs de av en tanke, men ibland finns de bara som en upplevelse i kroppen; t ex en klump i magen eller en våg av adrenalin som sköljer över oss. Saknar vi kontakt med djupare känslor kan vi bli vilsna och tappa upplevelsen av mening och förankring.

Känslorna är också ett av våra mest betydelsefulla medel för kommunikation. Ofta har vi människor svårt att ge uttryck för djupt upplevda känslor som sorg, ilska och glädje. Får man vara arg på någon man tycker om? Kan man verkligen visa vad man tycker? Känslo- eller affektfokuserad terapi syftar till att öka kontakten med dina egna känslor, samt hjälpa dig att lära dig kommunicera dem till andra på ett tydligare sätt.