Terapeut i Helsingborg & Lund

Psykoterapeuten erbjuder ett samarbetsklimat som präglas av accepterande, förståelse och medkännande

Rollen som terapeut

Den terapeutiska relationen är både lik och olik relationen till en vän, om du t ex visar sorg är det vanligt att vännen tröstar. Psykoterapeuten lyssnar empatiskt till din berättelse likt en vän, men istället för att trösta försöker denne undersöka sorgens olika känslonyanser och orsaker tillsammans med dig. I den meningen skiljer sig terapeutens hållning även från den vanliga bilden av en professionell hjälpare, det vill säga någon som ger goda råd eller förslår handlingsalternativ.

Den psykodynamiska psykoterapeuten är istället aktivt lyssnande och försöker förstå vad som sker i den andres inre värld. Terapeuten försöker också förmedla sin förståelse till dig. Idealet är att det är du själv som kommer fram till dina egna insikter, med hjälp av terapeuten som samtalspartner.