CFT, Compassionfokuserad terapi – vad är det?

 

Compassionfokuserad

terapi (CFT) har skapats av den brittiske psykologen och professorn Paul
Gilbert som är KBT-terapeut i grunden men som upplevde att det behövdes en annan
metod för att kunna hjälpa prestationsinriktade människor med mycket
självkritik och bristande självkänsla, en metod som fokuserar mer på
självmedkänsla. I terapin arbetar terapeuten tillsammans med klienten för att
möta tankar, känslor, och kroppsliga förnimmelser på klarsynta och medkännande
sätt för att aktivera hjärnans trygghetssystem.

Medkänsla

(compassion) innebär att kunna närma sig det som är svårt och smärtsamt i livet och ha en motivation att vilja hjälpa sig själv och andra med det. Förenklat kan man säga att det handlar om en förmåga att ta hand om sig själv istället för att hamna i mönster av självkritik eller undvikande. Att bryta våra
negativa mönster och bli mer självmedkännande kräver både styrka och mod,
vilket vi kan öva oss i att utveckla. Grundläggande har vi alla denna förmåga
inom oss.

Medkänsla
missuppfattas ibland som något som enbart handlar om värme och kärlek, och att sträva efter ett ideal där vi ständigt ska känna oss harmoniska. Så är det
inte, utan medkänsla innebär tvärtom att våga möta livet precis som det är, och oss själv precis som vi är. Det innebär att ta emot allt som händer utan att
blunda, men med terapeutens stöd lära oss mer konstruktiva sätt att ta hand om oss själva.

CFT

passar egentligen alla människor eftersom vi alla mår bra av att träna hjärnan
i trygghet, medkänsla och välmående. Det har visats i forskning att terapin är
effektiv för att möta många olika slags psykosociala behov. Metoden kan dock vara extra hjälpsam för dig som har låg självkänsla, upplever ångest och oro, är kritisk mot dig själv (eller mot andra), har svårt att reglera dina känslor,
upplever relationsproblem, och/eller har höga prestationskrav.