Vilka slags problem kan psykoterapi hjälpa för – och hur?

Bra att veta om framgångsfaktorer kring psykoterapi

Forskning visar att depressivitet och ångest, överdrivna skuld- och skamkänslor, svårighet med relationer, inre konflikter, eller dålig självkänsla kanbehandlas framgångsrikt med hjälp psykoterapi. Men  ibland kan det vara en mer generell otillfredsställelse med livet – existentiell oro eller oklarhet kring ens identitet och livsväg– som gör att man söker upp en psykoterapeut. Även för detta slags frågor kan psykoterapi hjälpa till att skapa klarhet och mening.

En stor del av våra upplevelser och handlingar påverkas av faktorer som vi bara delvis är på det klara med. Vi människor har ett rikt och blandat bagage, som i samverkan med nuvarande livssituation, spelar roll för hur vi ser på omvärlden och oss själva.

Under de psykoterapeutiska samtalen kan en del av dessa omedvetna upplevelser, impulser och föreställningar synliggöras. De blir möjliga att förhålla sig till mer medvetet, samt förändra.
När man kan påverka sitt livsöde på nya sätt, upplever man också en större grad av närvaro, glädje och frihet, även om det också kan innebära smärtsamma val och insikter. Tillvaron blir mer komplex men också hoppfullare. Framförallt kan du leva mer i nuet – genom att inte automatiskt reagera utan kan välja att agera – det vill säga handla medvetet med större valmöjligheter.