Terapi – hur det går till?

Hur går en terapisession till?

Inför starten av en terapi bokar vi ett första möte, ett så kallat orienterande samtal. Du får berätta om skälen som gör att du söker terapi och vilken förändring du skulle önska. Jag berättar också lite om hur vårtsamarbete kan se ut.

Fortsatt terapi

Efter tre sådana orienterande samtal diskuterar vi sedan tillsammans hur en eventuell fortsatt psykoterapeutisk kontakt kan utformas vad gäller innehåll och målsättning. Vi bestämmer också praktiska detaljer, vad gäller tider mm. Samtalen varar i 50 minuter och sker om möjligt på en fast tid en gång i veckan.